top of page

otisk

Podle § 5 TMG

Jméno a adresa poskytovatele služeb (provozovatel webu)

Obec lázeňského města Seiffen
Na radnici 4
09548 lázeňské středisko Seiffen

 

Reprezentováno
Starosta Martin Wittig ??


Contact 

Za obsah odpovídá dle § 55 odst. 2 RStV

Jasmín Faust

Na skoku 1

09623 Včelí mlýnek Rechenberg

E-mail: tourismusmanager@t-online.de

Telefon: 0176 56959516

Návrh a technická realizace
Jasmín Faust

Obrazový kredit

Reference v titulcích

Zřeknutí se odpovědnosti
Vydavatel tohoto webu nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Vydavatel si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či trvale ukončit vydávání. Nároky na ručení vůči vlastníkovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nevyužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou vyloučeny.


Některé odkazy na této domovské stránce vedou na externí webové stránky. Rádi bychom výslovně zdůraznili, že nemáme žádný vliv na vzhled a obsah odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách a nepřijímáme je za vlastní. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy na našich webových stránkách. Nemáme žádný vliv na design a obsah těchto stránek. Nepřijímáme obsah těchto stránek za svůj. Za obsah a škody vzniklé v důsledku použití nebo nevyužití informací poskytnutých prostřednictvím odkazů ručí výhradně poskytovatelé těchto stránek, nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů. Toto omezení platí také pro vstupy třetích stran ve všech interaktivních prvcích této webové stránky. Za obsah externích stránek je odpovědný výhradně příslušný autor.


Odkazy a informace na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro výměnu informací a nezakládají žádný obchodní nebo profesionální vztah jakéhokoli druhu. Nemají být chápány jako právní nebo daňové poradenství, ale slouží pouze pro informační účely. Před jakýmkoli obchodním rozhodnutím kontaktujte svého daňového poradce nebo právníka.

 

autorská práva

Práva k obsahu těchto stránek vlastní vydavatel i provozovatel. Následné použití v jiných elektronických nebo tištěných publikacích, bez ohledu na typ nebo část, vyžaduje písemný souhlas vydavatele.
Veškerá práva k designu a technologii těchto webových stránek jsou majetkem provozovatele. Následné použití jakéhokoli druhu, a to i částečné, je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno. Porušovatelé budou stíháni podle občanského a trestního práva.


Vydavatel se snaží dodržovat autorská práva ke grafikám, zvukům a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiky, zvuky a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiky, zvuky a texty bez licencí. Pokud by se však na příslušných stránkách vyskytovala neoznačená grafika, zvuk nebo text, který je chráněn autorským právem třetí strany, vydavatel nemůže určit autorská práva. V případě takového neúmyslného porušení autorských práv vydavatel po upozornění odstraní předmětný předmět ze svého zveřejnění nebo jej označí příslušným autorským právem.


Autorská práva na publikované objekty vytvořené samotným vlastníkem zůstávají výhradně vlastníkovi stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvuků nebo textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je povoleno pouze s výslovným souhlasem vlastníka. Porušovatelé budou stíháni podle občanského a trestního práva.

bottom of page